Hytera PD785 käsiradion 'kooditulppa'


Loin automaatiota (autohotkey) apuna käyttäen kooditulpan (eng. Code Plug) Hytera PD785 käsiradiolle.

Siinä on 33 kanavanippua (eng. Zone) ja 271+12 kanavaa kattaen radioamatöörikäytössä olevan Suomen DMR-toistinverkon kaikki seitsemän taajuutta (kanava-allokaatio), muutaman FM-toistimen ja joitakin simplex-kanavia.

Tulppassa on kanavat uudistuvan verkon puheryhmille, mutta sitä voi siirtymävaiheen aikana käyttää myös vanhaan rakenteeseen perustuvien toistimien kanssa (Z-kanavaniput).

Kanavaniput on ryhmitelty radion käytettävyys huomioiden. ‘244 FI’-kanavissa on käytössä roaming, joka etsii aina parhaiten kuuluvan taajuuden ja lisäksi FM-simplex- ja FM-toistinkanaville on tehty skannausryhmät.

Tämä tulppa sisältää kontaktilistassa melkein kaikki suomalaiset DMR-tunnisteet.

Tulppa on tehty Hytera CPS V8.06.01.017.EM5 -ohjelmalla ja on ladattavissa osoitteessa PD785_N0CALL_1234_devel.rcdx. CPS:n voi ladata sivulta HamDigitaal.nl.

HUOM! Ennen radion ohjelmointia muuta tulppaan oma kutsusi ja DMR-ID. Tässä tulpassa kutsu on ‘N0CALL’ ja DMR-ID on ‘1234’.

73 de Veijo Arponen, OH3NFC