Hytera PD785 käsiradion 'kooditulppa'


Loin automaatiota (autohotkey) apuna käyttäen kooditulpan (eng. Code Plug) Hytera PD785 käsiradiolle.

Siinä on 26 kanavanippua (eng. Zone) ja 271+12 kanavaa kattaen radioamatöörikäytössä olevan Suomen DMR-toistinverkon kaikki seitsemän taajuutta (kanava-allokaatio), muutaman FM-toistimen ja joitakin simplex-kanavia.

Tulppassa on kanavat uudistuvan verkon puheryhmille, mutta sitä voi siirtymävaiheen aikana käyttää myös vanhaan rakenteeseen perustuvien toistimien kanssa. B-kanavanipuissa on kaksi viimeistä kanavaa TS2 slotin puolelle puheryhmiin ‘8 Region’ (8) ja ‘244 FI’ (244).

Kanavaniput on ryhmitelty radion käytettävyys huomioiden. ‘244 FI’-kanavissa on käytössä roaming, joka etsii aina parhaiten kuuluvan taajuuden. FM-simplex- ja FM-toistinkanaville on tehty skannausryhmät.

Tämä tulppa sisältää kontaktilistassaan kaikki suomalaiset DMR-tunnisteet (tilanne 12.8.2018).

Tulppa on tehty Hytera CPS V8.06.01.017.EM5 -ohjelmalla ja on ladattavissa osoitteessa PD785_NOCALL_1234_v1.1.0.rcdx. CPS:n voi ladata sivulta HamDigitaal.nl.

HUOM! Ennen radion ohjelmointia muuta tulppaan oma kutsusi ja DMR-ID. Tässä tulpassa kutsu on ‘NOCALL’ ja DMR-ID on ‘1234’.

73 de Veijo Arponen, OH3NFC